שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהדין האשה בשחיטה, במילה, ובכתיבת סת"ם
dd asked 2 שנים ago

שלום לכבוד הרב שליט"א,

רצינו לדעת האם ע"פ ההלכה מותר לאשה לעשות את הדברים הנ"ל : – שחיטה – מילה – כתיבת סת"ם?

בוודאי שאין שאלתינו הלכה למעשה, שכן יכולים לצאת מתוך כך מכשולות [ויש כבר היום "רבניות" רפורמיות שעושות את הנ"ל בריש גלי], אך רצינו לדעת לגבי עיקר הדין,  תודה רבה מראש

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

שלום
א. בענין שחיטה על ידי נשים – נשים כשרות מן הדין לשחיטה כמובא במשנה (מסכת חולין פרק א א) הַכֹּל שׁוֹחֲטִין וּשְׁחִיטָתָן כְּשֵׁרָה, חוּץ מֵחֵרֵשׁ, שׁוֹטֶה, וְקָטָן, שֶׁמָּא יְקַלְקְלוּ בִשְׁחִיטָתָן. וזה כולל גם נשים.
ואפילו שחיטת קרבנות וקדשים, כמובא במשנה (מסכת זבחים פרק ג א) כָּל הַפְּסוּלִין שֶׁשָּׁחָטוּ, שְׁחִיטָתָן כְּשֵׁרָה. שֶׁהַשְּׁחִיטָה כְּשֵׁרָה בַּזָּרִים, בַּנָּשִׁים, וּבָעֲבָדִים, וּבַטְּמֵאִים, אֲפִלּוּ בְקָדְשֵׁי קָדָשִׁים, וכו'.
ב. מילה – יש בזה מחלוקת בגמ' במסכת עבודה זרה (דף כז, א) "איתמר מנין למילה בעובד כוכבים שהיא פסולה דרו בר פפא משמיה דרב אמר ואתה את בריתי תשמור ורבי יוחנן המול ימול מאי בינייהו … אלא איכא בינייהו אשה למאן דאמר ואתה את בריתי תשמור ליכא, דאשה לאו בת מילה היא [-ופסולה למול], ולמאן דאמר המול ימול איכא, דאשה כמאן דמהילא דמיא [-וכשרה למול]. ומי איכא למאן דאמר אשה לא? והכתיב ותקח צפורה צר קרי ביה ותקח והכתיב ותכרות קרי ביה ותכרת דאמרה לאיניש אחרינא ועבד ואיבעית אימא אתיא איהי ואתחלה ואתא משה ואגמרה":
ג. כתיבת סת"ם – הגמ' במסכת גיטין (דף מה, ב) אומרת: "ספר תורה תפלין ומזוזות שכתבן (מין) ומסור עובד כוכבים ועבד אשה וקטן וכותי וישראל מומר פסולין שנאמר וקשרתם וכתבתם כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה וכל שאינו בקשירה אינו בכתיבה":

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

9 + 20 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב