שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהבירך על פירות טבל בטעות – יטעם?
Avatarעידן נשאל לפני 8 חודשים

שלום לרב בועז
שמעתי שאם אדם בירך על חלב לאחר שאכל בשר יטעם טיפה כי בשר וחלב זה דרבנן לעומת הוצאת שם שמיים לבטלה שזה דאורייתא.
אך אם בירך על טבל בטעות לא יאכל כי טבל זה איסור דאורייתא.

והוקשה לי – לכאורה גם טבל זה דרבנן שהרי רק יין תירוש ויצהר זה דאורייתא ובפרט שהיום אין בית מקדש?

Print Friendly, PDF & Email

1 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני 8 חודשים

לעידן שלום
אם אדם בירך על דבר איסור בין דאורייתא בין דרבנן – לא אומרים שיטעם, הגם שהברכה תהיה לבטלה בשב ואל תעשה, בכל אופן לא אומרים שב'קום עשה' יאכל מאכל איסור. ובפרט שלגבי דבר איסור נקטינן שכלל אין ברכה, כך שממילא הברכה לבטלה. והוא הדין בטבל.
יש מצבים שבהם הזמן גורם האיסור – כגון במוצ"ש קודם הבדלה, בשחרית קודם תפילה, בתענית ציבור [למעט יוה"כ], ואז לדעת הגרע"י אכן יאכל מעט [שלדעתו ברכה לבטלה דאורייתא]. הגרב"צ חולק.
בבירך על חלב לאחר אכילת בשר – היות והדין ולא מוסכם שיש להמתין שש שעות, ולדעת בה"ג די בסילוק שלחן, לכן מקילין בזה שיטעם מעט.

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

10 + 3 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב