השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותבן איש חי אדם בחירי יכול לפגוע באחר
עידן נשאל לפני 5 שנים

בס"ד
שלום כב' הרב!
באחד השיעורים של הרב, הרב הביא את הבן איש חי בנוגע לזה שראובן המליץ לאחים להשליך יוסף אל הבור כי נחשים ועקרבים שאינם בחיריים נתונים ביד ה' ואין הם יכולים לפגוע באדם אחר אם הקב"ה לא גזר זאת.
לעומת זה אדם בחירי יכול לפגוע באחר גם אם ה' לא גזר זאת!
איך זה מסתדר עם השגחה פרטית ושאין אדם נוקף אצבעו מלמטה והכל בגזירת מלך?
איך זה מסתדר עם ההגיון האם ה' חלילה יעשה או יתיר עוול ולא במשפט?
מה המקור בבן איש חי ועל מה הוא מסתמך?
תודה רבה וסליחה על אורך השאלה.

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 5 שנים

לעידן שלום,
אכן סוגיא זו במחלוקת גדולה נתונה. דעת האוה"ח [הוא מקור הדברים הנ"ל] ודעת הרד"ק ועוד ראשונים – שיש כח ביד בעל בחירה להזיק גם על מי שלא נגזר עליו.
אך מאידך דעת הגר"א ועוד – שאין אדם שמסוגל לפגוע בכהוא-זה במי שלא נגזר עליו, ואין הדבר תלוי כלל בבחירתו החופשית.
ומגדולי המשגיחים של הדור האחרון אומרים שמקובלנו כהגר"א.
בכל אופן הגר"ח פרידלנדר בספר אמונה והשגחה, אמונה ובחירה עוסק רבות בשאלה זו, ומיישב את הסתירה בין השיטות.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

12 + 7 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128