.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהבן ארץ ישראל בחו"ל – כיצד ינהג בחג?
yossi נשאל לפני 8 שנים

שלום לכבוד הרב שליט"א

בחג הסוכות הקרוב חבר שלי טס לחו"ל לצורך ביקור משפחתי. [הוא יהיה שם מיום לאחר יום הכיפורים, עד ערב הושענא רבה, ויחזור לארץ בע"ה].
רציתי לדעת מה דינו לגבי תפילות ותפילין .
אנחנו ממש לא מבינים בדינים הללו, ככה שאם הרב יוכל להסביר בפירוט, וכן לתת דגשים גם על דברים אחרים שלא שאלנו עליהם – נשמח מאד !
תודה רבה מראש, תיכתב בספר החיים, ובספר הזכרון, ובספר מחילה, סליחה וכפרה !

Print Friendly, PDF & Email
2 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 8 שנים

בן ארץ ישראל שהולך לחו"ל שלא על מנת להשתקע, אינו נידון כבן חו"ל לגבי המצוות, אך אסור לו לעשות שום מלאכות אף בצנעה וכל שכן בפרהסיה ביום טוב שלהם – יו"ט שני.
דעת הגר"מ פיינשטיין להתיר לו להדליק אור ולכבות, היות ולא יחשדו בו הרואים מבחוץ, שיש לתלות זאת בשעון שבת.
הגר"ע יוסף מתיר לו לטלטל מוקצה.
לענין התפילה – כתב הגרע"י שיקרא ק"ש בביתו עם תפילין בצנעה, וילך לבית הכנסת ויתפלל תפילת עמידה של חול עם הציבור [שמתפללין של יו"ט], ויאמר הלל בלי ברכה, ולא יזמינוהו לעלות לתורה, אלא אם כן חל יו"ט שני בשני וחמישי, שממילא גם לו יש חיוב קריאת התורה.
כשמתפללים מוסף יאחז הסידור בידו ויאמר מזמורי תהלים שיהיה נראה כמתפלל עמהם ולא פורש מן הציבור.
כשמשתתף בסדר בפסח – יאמר את ההגדה כדרשה בעלמא, לא יקדש ולא יברך על אכילת מצה ומרור ולא על ההלל אחר ערבית של יו"ט.
למארחו תושב חו"ל – מותר לבשל לו ביו"ט שני של גלויות.
כל זה בעת שהינו בישוב של יהודים, אך אם טרם הגיע לישוב של יהודים – מותר בכל היות ועדיין לא הוקבע להיות כמותן.
לגבי ישיבה בסוכה ביו"ט בשמיני של סוכות – כתב הברכי יוסף שישב עם בעה"ב בסוכה כדי שלא יזלזל ביו"ט שני, אבל יאמר בינו לבין עצמו שאינו יושב לשם מצוות סוכה כלל, ויטעם משהו מחוץ לסוכה בצנעה. ולגבי שינה – ישן בבית באיזו אמתלה. ואם באותו מקום יש מנהגים שונים בין בני חו"ל לגבי ישיבה בסוכה בשמיני, שיש שאינם נוהגים לישב – אומר הגרש"ז שמסתבר שאינו נראה כמזלזל בקדושת היו"ט השני אם אינו אוכל בסוכה, שיש לתלות שיש לו מנהג אחר.
אגב מילתא נימא חידות בענין זה שהייתי שואל בכמה הזדמנויות – 
א. כיצד יתכן שהצטרפו עשרה למנין, והם כשרים, והמקום כשר, והזמן כשר, ואומרים להם תתפזרו ותתפללו כל אחד ביחיד?
התשובה היא אם ירצו עשרה ישראלים לעשות מנין לתפילה של חול ביו"ט שני של גלויות בחו"ל, יפזרו אותם, שאם לא כן הרי הם מבזים את היו"ט בפרהסיא, ועליהם להניח תפילין ולהתפלל בצנעא ביחיד, כמו שנתבאר לעיל.
ב. וחידה נוספת – כיצד יתכן ששני בני א"י הלכו לחו"ל, ואחד יתחייב בכל מנהגי היו"ט השני, וחבירו שבא עמו כשכוונותיהם זהות שלא להשתקע וכו' ובכל זאת פטור מיו"ט שני?
התשובה היא – המחייב בעשיית יו"ט שני הוא אם שבת בתוך 'תחום שבת' של העיר של היהודים, וכאן מדובר שהאחד שבת בתוך התחום, וחבירו שבת במרחק של מטר אחד ממנו – מחוץ לתחום, הראשון התחייב וחבירו נפטר מלעשות יו"ט שני…

Print Friendly, PDF & Email
חיים ביטן נענה לפני שנה 1

שלום וברכה.
אני תושב ארץ ישראל, ואני נמצא בחו"ל אצל קרובי משפחה למשך חג הפסח. שאילתי היא האם אני צריך להבדיל אחר היום הראשון שהם בעצם יחגגו את ליל הסדר השני?  

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

3 + 15 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות