אנונימי asked 4 שנים ago

בס"ד
שלום כבוד הרב היקר.
לאחרונה מטרידה אותי מאוד השאלה מה הם גבולות הבחירה החופשית שניתנה לנו. בספר חובות הלבבות כתוב כי הבחירה מחולקת לשלושה חלקים: לימוד, מחשבה/רצון וחלק שלישי המעשה. כותב שם הרב כי בשניים הראשונים אין הקב"ה מתערב לנו. ואילו בחלק המעשה מתערב הקב"ה. יוצא מזה שלמעשה מבחינה מעשית אין הדברים בידיים שלנו, אלא הבחירה נמצאת רק בחלק המחשבה והרצון. וכך גם מוסברת האפשרות לעשות תשובה – כי הרי המעשה בפועל לדוגמא -רצח, כבר נעשה, אלא שהתיקון הוא בתחום הרצון שנעקר וכך נמחל לאדם. תפישה זו מעניינת ביותר, ואפילו מרגיעה כאשר מבינים שמה שתלוי בי זה המחשבה והרצון שלי. אך מצד שני זה נורא מלחיץ שהמעשה לא בידיים שלי לתפישה זו.
האם יש דעות אחרות בנושא זה? מה דעת רוב חכמי ישראל בעניין? איפה נגמרת הבחירה שלי ואיפה הקב"ה לוקח פיקוד? וחוץ מזה האם הבחירה היא רק בתחום התורה והמצוות? או שמא יש לי בחירה גם בתחומי חול כמו קניית דירה או מזון? וכן האם יש לי בחירה האם להרים את היד כלפי מעלה או לא? וכדומה…
תודה רבה.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

14 + 19 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב