.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהגדול העונה אמן יותר מהמברך – נאמר גם על אמן של קדיש?
טל נשאל לפני 5 שנים

שלום לכבוד הרב

חז\"ל אמרו גדול העונה אמן יותר מהמברך. האם מאמר זה מתייחס גם לעונה אמן של קדיש?

תודה רבה

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 5 שנים

לטל שלום
אכן זה אמר גם על הקדיש, כפי שכתב מהר"ש ויטאל בפירוש [מקור חיים פ' בא דרוש ב' לר"ח שבט].
גם כל האחרונים הזכירו דבר זה בפשיטות גם על הקדיש.[היפ"ל לגר"ח פלאג'י כתב זאת מן הזוהר ח"ג רפה:, אך אני בעניותי לא ראיתי זאת שם].
ויתרה מזו מצאתי בספר משפטי עוזיאל [ח"א סי' ב' עמ' ט] שכתב וז"ל:
"ואף בקדיש עצמו העונה אמן גדול מהמברך וכמ"ש ברכות גדול העונה אמן יותר מן המברך ואמר ר' נהוראי השמים כן הוא כו' ומסתברא שלא נחלקו התנאים אלא בברכת הנהנין [א.ה. האם גדול המברך או גדול יותר העונה] שאפשר לכל אדם לברך בפני עצמו אבל בקדיש שאינו נאמר אלא בעשרה ושאין כולם יכולים לאומרו – [לכולי עלמא] גדול העונה אמן יותר מאומר הקדיש עצמו! וכן אמרו כל העונה אמן יהא שמיה רבא וכו' וכל העונה אמן בכל כחו פותחים לו שערי ג"ע שנאמר פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים אל תקרי אמונים אלא שאומרים אמן [שבת קיט] הא למדת שענית אמן גדולה ומעולה בזכותה יותר מאמירת קדיש כו'.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

8 + 3 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות