Avatarטל נשאל לפני 9 חודשים

שלום לכבוד הרב
רציתי בבקשה לשאול לגבי גימטריא קטנה.
"משה רבינו" בגימטריא קטנה יוצא 1 וכן "יצחק".
על פי זה, האם נכון לנסח משפט באופן הבא: "משה רבינו בגימטריא קטנה – יצחק".
תודה רבה

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

15 + 11 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב