שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהדין תנור אפיה בשר וחלב- האם יש הבדל בין תבשיל לח לבין יבש
עמנואל asked 11 חודשים ago

שלום הרב, שמעתי באחד מהשיעורי הרב בהלכות שבת על הבעיות ההלכתיות הכרוכות בשימוש בתנור בעל תא אחד, שנוגעות בעיקרן לאופן בליעת הטעם בתנור מן המאכל. ואדם שיקפיד על מספר תנאים אז יהיה ניתן להשתמש בתנור חד תאי לבשרי וחלבי לכתחילה.  לדוגמא אם המתין 24 שעות מהבישול האחרון אז צריך לנקות את התנור כדי לפגום בטעם ולהפעילו על חום גבוה. והרב חילק בין מאכל שהוא לח למאכל שהוא יבש ואמר כמדומני שלכתחילה לא יעשה כך כי אם התבשיל החלבי הוא לח אז לא יהיה ניתן להכשיר את התנור. (לפי היביע אומר) השאלה שלי איפה זה כתוב ביביע אומר? ומה ההבדל בפסח כי הרי גם בפסח אנו מנקים כך את התנור תודה רבה הרב וישר כח      

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 11 חודשים ago

שלום
הזכרנו פסק זה בשם הילקוט יוסף והיבי"א וז"ל הילקו"י [איסור והיתר ג' עמ' תצב וע"ע יביע אומר ח"ה יו"ד ז']:
פח תנור אפיה חשמלי, יש להתיר לאפות באותו תנור עוגות הממולאים גבינה, בתוך מגש אחר המיוחד למאכלי חלב, ובלבד שיעבור זמן של מעת לעת, ובתנאי נוסף שיסיק את התנור לפני האפייה כחצי שעה, [או שליש שעה] באופן שאם נשארה איזה זיעה בדפני התנור, תישרף כליל על ידי ההיסק. וכל זה באוכלים, [מפני שיש פוסקים רבים שסוברים שאין דין זיעה באוכלין], מה שאין כן במשקים כגון מרק וכיוצא, אין להתיר, אלא אם כן היתה הקדרה מכוסה היטב, שאז יש להתיר רק לאחר מעת לעת, ועל ידי היסק כאמור. ומכל מקום בדיעבד אפילו בתוך מעת לעת אפשר להתיר, אפילו בתבשיל לח. 

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

7 + 19 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב