.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם אבל משתתף בסעודת פורים?
אנונימי צוות נשאל לפני 6 שנים

רציתי לשאול האם אדם אבל על אביו או אמו ונמצא בשנת אבל, או על שאר הקרובים שלשים יום, האם יכול להשתתף בסעודת פורים?

ואם כן, האם מותר לו לשמוע שם מוזיקה, או רק לאכול?

תודה

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 6 שנים

שלום
דעת הגר"ע יוסף [חזו"ע עמ' קפ] והגרי"ש אלישיב שמותר לאבל להשתתף ולשמוח בסעודת פורים, הגם שאינה נערכת בביתו וצריך ללכת לבית אחרים ולהיות שם בחבר מרעים, כדרכו בשנים עברו. ובשלמי תודה כתב שהגר"נ קרליץ שליט"א התיר לילך לבית חבירו רק אם אין לו עם מי שיסעד בביתו, שסעודת פורים ראוי לעשותה בחבר מרעיו.
בנוגע לשמיעת מוזיקה וכלי נגינה בסעודת פורים – 
לדעת הגר"ע יוסף [שם] אין להתיר זאת. אך הגר"א תופיק [חמדת משה ח"ב עמ' פח] כותב להקל בזה לכתחילה [בהסתמך על שו"ת זקן אהרון].
פוסקי האשכנזים נחלקו בזה, י"א כיון שהרמ"א פסק שאין אבילות בפורים בפרהסיא, אם יימנע מכלי שיר הוי כאבילות בפרהסיא, ולכן כתבו להתיר. [נמוקי או"ח תרצו-ג]. וגם זה – רק ביום פורים, ולא כשנמשכת הסעודה לתוך ליל מוצאי פורים [הגרי"ש אלישיב].
ויש שאסרו את המוזיקה היות ואין כלי הנגינה עיקר בסעודה, ויוצאים יד"ח גם בלא כלי שיר. [גשר החיים, פסקי"ת].
אם המדובר במנגן הנמצא בשנת אבל – מותר לו לנגן לאחרים. [שו"ת זקן אהרון הקדמון ח"א סי' ריג].
למעשה אף לספרדים – כשהברירה היא בין שישאר האבל לבדו בביתו, לבין לילך לסעודת מרעים עם כלי שיר – נראה שאף לספרדים יש מקום להקל בזה, בהסתמך על דברי הגר"נ קרליץ הנ"ל, ובהסתמך על דברי הגר"א תופיק המיקל בזה אף לכתחילה.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

19 + 9 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות