שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם אשה גרושה חייבת בכיסוי הראש?
אנונימי צוות asked שנה 1 ago

שלום לרב,
רצוני לדעת האם אשה גרושה חייבת בכיסוי ראש? והאם ניתן להקל לה בפאה?

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered שנה 1 ago

שלום
אשה גרושה או אלמנה חייבת בכיסוי הראש. יש אומרים מהתורה, ויש אומרים שמדרבנן. [עי' אום אני חומה הוגי שעשעות ס"ק תל"ט].
בנוגע לאשה גרושה שמעוניינת להפגש לצרכי שידוך או שאינה מוצאת עבודה בשל כיסוי הראש, ויש לה יתומים לגדל, הפוסקים נוטים להקל – 
לדעת הגר"מ פיינשטיין [אגרו"מ אהע"ז סי' נז] – לילך גם בלא כיסוי ראש.[חשוב להדגיש שרבים חלקו עליו ודחו דבריו, הן ביבי"א, והן בשו"ת מחזה אליהו חאהע"ז סי' קיח, ושו"ת שערי עזרא חאהע"ז סי' קב ועוד].
לדעת הרב עובדיה יוסף זצ"ל [יבי"א ח"ד אה"ע ג']- אין בשום אופן להקל לגרושה לילך בלא כיסוי ראש, ומה שניתן להקל במצבים הנ"ל הוא רק שתלך עם פאה. [מה שאינו מיקל לאשה נשואה].
כל זה בעת שנצרכת ממש כנ"ל, אך מיד לאחר מכן תחזור לכיסוי ראשה כדת.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

15 + 19 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב