השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם בבין השמשות אפשר להתפלל מנחה בתנאי ערבית?
Avatarבנימין שלזינגר נשאל לפני שבוע 1

בדין תפילת מנחה בבין השמשות;

הנה ראיתי ושמעתי עצה נפלאה,
במי שלא התפלל מנחה עד השקיעה,
שיכול להתפלל עד שלוש עשרה וחצי דקות לאחר השקיעה, ולהתנות שאם עכשיו זה יום הרי זה תפילת מנחה, ואם עכשיו זה לילה הרי זה תפילת נדבה,
ואח"כ לאחר תפילת מעריב יתפלל שוב ויתנה שאם הוא לא התפלל מנחה הרי זה תשלומין למנחה, [כשלא התפלל מחמת שוגג,] ואם התפלל מנחה הרי זה בתורת נדבה.
והנה הגר"א גניחובסקי [- שהיום חל יומא דהילולא דיליה!] נקט כן, ועובדא הוי שהגיע אליו אדם כמה דקות לאחר השקיעה ואמר לו שלא התפלל מנחה, ואמר לו שיתפלל עכשיו, וכיון שחשש הגר"א גניחובסקי שיעבור הזמן של שלוש עשרה וחצי דקות לאחר השקיעה, [והוא היה סבור שלאחר זמן זה כבר לא יעשה את תנאי זה,] לכך אמר לו שיתפלל על דעתו של רבי אברהם גניחובסקי, שדעתו היא שזה תנאי כהנ"ל. (הובא בס' משברי ים על תפילה וברכות עמ' שס"א)

וברצוני לדעת האם אפשר לנקוט כן לדינא.

הנני מצפה מאד לתשובתכם.

Print Friendly, PDF & Email

1 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני שבוע 1

לר' בנימין שלום
דיברנו על העצה הזו בשיעורינו, והבאנו אותה בשמו של הגרב"צ אבא שאול זלה"ה [אורל"צ ח"א סי' כא, וח"ב פט"ו ה"ד].

רק שהוא נוקט לעשות כן כשעברו 13.5 דקות מהשקיעה, או בחושש שעד שיסיים תפילתו יעברו. ובתוך י"ג וחצי דקות עדיין יתפלל מנחה.

תוכל לראות כאן: https://beta.hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_19979_165.pdf

 

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

13 + 9 =

עדכונים חמים למייל

קבלת עדכונים
Loading