שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם בוידוי ביום כיפור עם הציבור – יש בעיה של וידוי אחר וידוי?
Avatarאנונימי צוות נשאל לפני 2 חודשים

שלום לרב

ראיתי שמביאים בשם האריז"ל שאין להתוודות וידוי אחר וידוי בסמיכות. לאור זאת נתקלתי בבעיה, שלפעמים ביוה"כ כשאני מסיים תפילת העמידה [שבסופה התוודיתי], מיד הש"צ מתחיל בוידוי של החזרה [אני מאריך בעמידה], ואז אני צריך להתחיל להתוודות שוב – אין זה ככלב השב על קיאו?

Print Friendly, PDF & Email

1 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני 2 חודשים

שלום
אתה שואל שאלה טובה.
א. האורל"צ נוקט שהאיסור של וידוי אחר וידוי הוא כשאין ביניהם הפסק של חצי שעה. אך אם הפסיק חצי שעה – הדבר מותר. [כגון לאחר הסליחות שאומר תיקון חצות, אם היה יותר מחצי שעה – יוכל להתוודות שנית].
ב. במקרה שלך אין אמנם חצי שעה, אך יש סיבה אחרת שמצריכה אותך לומר וידוי שנית – 
על פי ההלכה הנכנס לביהכ"נ ורואה ציבור שמתוודין – מתוודה עמהן. וכאן כלל הציבור מתוודין בחזרת הש"ץ – ולכן עליו להתוודות עמהן.
וכתב כה"ח [קלא – יג] שהיות וצריך להתוודות עם הציבור אין כאן את החשש לדברי האריז"ל, שדבריו נאמרו רק כשאדם חוזר מאליו, ולא מחמת הציבור. [וע"ע מים חיים על הבא"ח ח"א עמ' שג].
ג. וע"ע בשו"ת נשמע קולם [ללוש, עמ' 106] שכתב לחלק עוד בין וידויים שאדם מתוודה מעצמו למצוות תשובה, לוידויים שתקנו לנו על סדר התפילה, שלגביהם לא דיבר האריז"ל.

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

1 + 19 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב