.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם בעל יכול להפר לאישתו שנדרה לקבל שבת מוקדם?
עמוס ירון נשאל לפני שנה 1

לכבוד שלום רב.
רציתי לדעת בדיני הפרת נדרים של הבעל לאשתו שנלמדו במסכתות האחרונות במסגרת הדף היומי, שם הוזכרו דיני הפרת נדרים אלו בהסתייגות של רק נדרי עינוי נפש ובינו לבינה… שאר נדרים משמע שרק חכם יכול להתיר לה כמו לאיש… תהיתי אם כשאישה מקבלת עליה תוספת קדושת שבת בערב שבת אחרי הנרות (לפי רבנו עבדיה זצוק"ל) או בזמן הדלקתם …

האם יהיה ניתן ע"י בעלה במקום צורך כגון שנותרו מלאכות שלא נעשו והבעל צריך ללכת לבית הכנסת ואין מי שיעשה , להגיד לה "מופר לך" וכדומה, ויעקר הנדר מכאן ולהבא… והיא תקבל מחדש תוספת קדושת שבת אח"כ בכלשהו לפני שקיעת החמה.

תודה רבה על הלימוד הבהיר והמפורט באר היטב בשיעורים המוקלטים באתר ובקול הלשון ישר כוחכם וחיילכם לאורייתא!

Print Friendly, PDF & Email
2 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני שנה 1

לירון שלום
תודה על הדברים, יישר כח.
בנוגע לשאלתך, הענין כבר נידון באחרונים – השאלה מבוססת על שיטת הלבוש שקבלת שבת הוא מדין נדר, ומועילה לו הפרה, האם תועיל הפרת הבעל [בודאי שמדובר רק ביום שמעו, ולאחר מכן אין בכחו להפר].
בדין זה הסתפק הגרש"ז אוירבך [שש"כ פמ"ו הערה יא] האם יוכל הבעל להפר כדי שאשתו תעשה מלאכה בשבילו, וכך הסתפק בזה האדר"ת, שמא יש לומר שברגע שקיבלה שבת כבר נשלם הנדר, וממילא לא שייך יותר להפר אותו, אלא רק חכם שעוקר את הנדר מעיקרו.
וע"ע באחרונים רבים שדנו בשאלה זו, ולמעשה אין הכרעה ברורה. ולכן עדיף שתעשה התרת נדרים אצל חכם.

Print Friendly, PDF & Email
הרב בועז שלום צוות נענה לפני שנה 1

לירון שלום
תודה על הדברים, יישר כח.
בנוגע לשאלתך, הענין כבר נידון באחרונים – השאלה מבוססת על שיטת הלבוש שקבלת שבת הוא מדין נדר, ומועילה לו הפרה, האם תועיל הפרת הבעל [בודאי שמדובר רק ביום שמעו, ולאחר מכן אין בכחו להפר].
בדין זה הסתפק הגרש"ז אוירבך [שש"כ פמ"ו הערה יא] האם יוכל הבעל להפר כדי שאשתו תעשה מלאכה בשבילו, וכך הסתפק בזה האדר"ת, שמא יש לומר שברגע שקיבלה שבת כבר נשלם הנדר, וממילא לא שייך יותר להפר אותו, אלא רק חכם שעוקר את הנדר מעיקרו.
וע"ע באחרונים רבים שדנו בשאלה זו, ולמעשה אין הכרעה ברורה. ולכן עדיף שתעשה התרת נדרים אצל חכם.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

8 + 12 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות