שאל את הרב – השאלותקטגוריה: שאלות על השיעורים של הרבהאם הרב ילמד את אגרות הרמב"ם ומורה נבוכים?
Avatarאנונימי צוות נשאל לפני 2 שנים

שלום

נשמח מאד לשמוע מהרב שיעורים בכתבי הרמב"ם – אגרותיו של הרמב"ם ובמורה נבוכים, הקשה להבנה ונזקק ל"נגר ובר נגר" שיבארו.

יש סיכוי שזה יהיה בקרוב? האם ניתן לעשות הפוגה בשיעורי מכתב מאליהו וללמוד זאת?

Print Friendly, PDF & Email

1 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני 2 שנים

לדוד שלום
מנהגנו בס"ד ללמוד ספר מראשיתו ועד סופו, ללא הפסקות. וכך בל"נ נעשה גם במכתב מאליהו.
בנוגע לאגרות הרמב"ם – לענ"ד אין ביקוש לזה אצל הלומדים כמו למכתב מאליהו, שמהכניסות באתר ניתן ללמוד שהוא מן השיעורים המבוקשים ביותר. יתכן ובס"ד נלמד בעתיד גם את אגרות הרמב"ם וח' פרקים ואולי בעתיד גם את המו"נ בל"נ.
תודה ויישר כח!

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

4 + 16 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב