שאל את הרב – השאלותקטגוריה: אמונההאם השכר על מצוות מושפע מן העברות?
אנונימי asked 3 שנים ago

חז"ל למדו אותנו כי שכר מצווה -מצווה, ושכר עברה -עברה. אני מבין אמרה זו כי על המצוות מקבלים שכר בכל מקרה בלי שום קשר לעברות שאדם עושה, שעליהם יקבל את העונש המגיע לו. אז מדוע פעמים רבות אנו מוצאים כי עברות יכולות להשפיע על שכר המצוות. למשל החפץ החיים כותב בספר שמירת הלשון, כי אדם המדבר לשון הרע – אז כל הזכויות והמצוות של האדם שדיבר עוברות לאדם שעליו הוא דיבר, והעברות של אותו אדם שדברו עליו, עוברות לאותו אדם שדיבר עליו?
תודה.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

10 + 19 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב