שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם זה נכון שיש סוגי תה [שקיקים] שעוברים תהליך בישול או קליה?
יוד asked 2 שנים ago

האם זה נכון שיש סוגי תה [שקיקים] שעוברים תהליך בישול או קליה?
[כך שמעתי בשם מומחים] נ"מ לדרך הכנתו בשבת.

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

ליוד שלום
אכן כך ראיתי מאמר בשם הרב שמואל דוד רבה של עפולה שבשיחה עם הטכנולוג הראשי של ויסוצקי נמסר לו שהתה השחור [המצוי והמוכר] והתה הירוק עוברים תהליך של קליה.
אכן הדבר מהווה נפק"מ לשיטת הגר"ע יוסף שנוקט להלכה שאין בישול אחר קליה כפשטות דעת מרן, ואכן לפי זה אין איסור לבשלו בשבת, ודינו כדין הקפה השחור.
אולם אנו מורים בשיעורינו להחמיר כדעת הרב בא"ח והגרב"צ לחוש לאוסרים בישול אחר קליה, ואנו ממליצים אף את הקפה השחור להכין בכלי שלישי, ממילא אף כאן נותר הדין על כנו ומומלץ להכין תה בכלי שלישי.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

16 + 8 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב