השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: פרשת שבועהאם יצחק אבינו היה עקר?
דוד נשאל לפני 6 שנים

שלום לכבוד הרב, שמעתי שהרב אומר בשיעור שיצחק אבינו לא היה עקר, שנאמר "ויעתר יצחק לנוכח אשתו כי עקרה היא" משמע שהוא לא היה עקר. מאידך למדתי בגמ' במס' יבמות דף סד שיצחק אבינו היה עקר, ומדקדקת הגמ' שלא נאמר "על אשתו" אלא "לנוכח אשתו" – משמע שהוא שווה לה בעקרות והוא לנכחה ומולה. [ומה שנעתר לו ה' משום שאינה דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע]. עכ\"פ רואים שלדעת חז"ל גם יצחק היה עקר? תודה!

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 6 שנים

שלום דוד
אכן בדבר יש מחלוקת. ואנו ביארנו לפי אחת הדעות.
לדעת התלמוד [ותרגום יב"ע] כפי שהבאת – יצחק היה עקר. אולם הזוהר הקדוש בפרשת תולדות כותב [מתורגם]: "אבל יצחק התפלל על אשתו, לפי שהרי הוא היה יודע שאין הוא עקר אלא אשתו". עי' בעל הטורים שהביא את ב' הדעות.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

5 + 12 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128