שאל את הרב – השאלותקטגוריה: פרשת שבועהאם יצחק אבינו היה עקר?
דוד asked 2 שנים ago

שלום לכבוד הרב, שמעתי שהרב אומר בשיעור שיצחק אבינו לא היה עקר, שנאמר "ויעתר יצחק לנוכח אשתו כי עקרה היא" משמע שהוא לא היה עקר. מאידך למדתי בגמ' במס' יבמות דף סד שיצחק אבינו היה עקר, ומדקדקת הגמ' שלא נאמר "על אשתו" אלא "לנוכח אשתו" – משמע שהוא שווה לה בעקרות והוא לנכחה ומולה. [ומה שנעתר לו ה' משום שאינה דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע]. עכ\"פ רואים שלדעת חז"ל גם יצחק היה עקר? תודה!

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

שלום דוד
אכן בדבר יש מחלוקת. ואנו ביארנו לפי אחת הדעות.
לדעת התלמוד [ותרגום יב"ע] כפי שהבאת – יצחק היה עקר. אולם הזוהר הקדוש בפרשת תולדות כותב [מתורגם]: "אבל יצחק התפלל על אשתו, לפי שהרי הוא היה יודע שאין הוא עקר אלא אשתו". עי' בעל הטורים שהביא את ב' הדעות.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

7 + 16 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב