שאל את הרב – השאלותקטגוריה: פרשת שבועהאם יצחק הכיר ביעקב כשבירכו?
אנונימי צוות asked שנה 1 ago

בס"ד שלום לרב!

שמעתי מס' פעמים שיצחק אבינו ידע שמדובר ביעקב כשבא לברך אותו. איך זה מסתדר עם הפסוקים שנראים כסותרים? כשמתואר שיצחק שואל את יעקב מי אתה ולא רק מפקפק בדיבורו (הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו)  אלא מבקש ממנו לגשת למשש אותו והכתוב ממשיך ואומר ולא הכירו. וכשעשיו מגיע הוא שואל מי זה שבא וביקש את הברכות לפניך. ז"א מוכח בהדיא שיצחק לא ידע שמדובר ביעקב. לסיכום- איך מסתדרת הדיעה שיצחק הכיר בבנו יעקב עם כל הפסוקים שנראים לכאורה סותרים?

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered שנה 1 ago

לנהוראי שלום
איני מכיר פירוש שאומר שיצחק ידע וזיהה בעת הברכות שזה יעקב. 
אולי הנך מתכווין למה שיש חלק מהמפרשים הסוברים שיצחק ידע שעשיו רשע, שזה דבר שכידוע נחלקו בו גדולי עולם האם באמת עשיו הצליח להונות את יצחק או שיצחק הכירו ורק אחז לחנכו בדרך זו.
אשמח לשמוע מקור למה שכתבת

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

20 + 18 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב