שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם יש איסור 'לא ילבש' כשאשה לובשת מעיל בעלה מפני הקור?
אנונימי צוות asked שנה 1 ago

שלום לכבוד הרב,

יצאנו בערב לטייל בירושלים, ולאשתי היה קר, והיא בקשה את החליפה שלי כדי לעטות על גופה. הסתפקתי האם אין בזה "לא יהיה כלי גבר על אישה" – איסור של אשה ללבוש בגד של איש?

תודה

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered שנה 1 ago

שלום
אם אין האשה לובשת לבוש איש על כל גופה, וכמו במקרה שלנו, יש להקל בזה כשיטות הנוקטות שאם לובש/ת מפני הצינה אין איסור של "לא ילבש".
[ולסמוך על הב"ח והט"ז ודעמייהו, הגם שיש חולקים, וכפי שביאר השיטות בארוכה בספר לבוש מלכות פ"א הל' טו ובהערה].

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

20 + 14 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב