שאל את הרב – השאלותקטגוריה: השקפההאם יש מקור ברבותינו לענין ה"חמסה"?
Avatarאנונימי צוות נשאל לפני 3 שנים

שלום לרב בועז

אצל בני עדות המזרח מאד מקובל ענין החמסה כנגד עין הרע. יד עם חמש אצבעות, כשיש ליד במקום זרת – בהן לצד השני, רציתי לדעת האם יש לדבר מקורות בחז"ל?

תודה

Print Friendly, PDF & Email

1 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני 3 שנים

שלום

כתבנו תשובה שלימה בענין 'עין רעה' והסגולות להשמר ממנה, ובה התייחסנו גם לענין החמסה, תוכל לראות כאן:

ועיין בספר עלי הדס – מנהגי תונס, לרבי דוד סטבון הי"ו (עמוד 285) שכתב:

החיד״א בפתח עינים (עמ"ס ברכות) כתב שלהנצל מעין הרע נוהגים לומר ״חמישה" ולעשות "ה" של כסף, כמ"ש בילקוט ראובני פרשת ויחי בשם ספר איומה כנגדלות, וז״ל: אות ה״א מועיל לעין הרע, תעשה אות ה״א מכסף או משאר מתכות ותתלה בצואר התינוק וזהו סוד ניתוסף לו אות ה״א לא שלטה עליו עינא בישא. ע״כ.

וע״ע בספר דעת זקנים לרבי אליעזר אשכנזי איש תונס (דף ד ע״א) שהעתיק שיר אחד מהמשורר הספרדי הקדמון רבי יהודה הלוי ב״ר יצחק בן שבתי, ובו נאמר ״אם יתנו לך בעלי נשים עין פתח יד ואמור חמש״. והעיר ע״ז המו״ל: אולי כוונתו למה שנוהגים באפריקא לצייר תמונת יד בעלת חמש אצבעות בכותלי בית החתן וכלה, גם בכותלי יולדת מבחוץ, גם הילדים יש להם תמונת יד עשויה מכסף או זהב תפורה על מצנפתם, גם כשרואים ילד נאה אומרים בילכמסא ר״ל חמש, וכל זה היא סגולה מעין הרע. עכ״ל.

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

19 + 9 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב