.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם יש ענין להכנס בשבת לבית הכנסת כשהוא מעוטף בטלית, כמו בחול?
אנונימי צוות נשאל לפני 5 שנים

שלום לרב

מישהו אמר לי שאין ענין בשבת לבוא לבית הכנסת מעוטף בטלית. וכל מה שדיברו המקובלים – בחול דיברו ולא בשבת.

האם זה נכון?

תודה

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 5 שנים

שלום
בדבר זה נחלקו המקובלים, ומצאתי שעמד בענין זה בקונטרס "לצאת מן הבית מעוטף בטלית ומעוטר בתפילין" שהקיף מצוה זו על כל היבטיה, וואצטט את דבריו:

כתב בספר חמ"י (חלק שבת, פרק יא), וז"ל: ״שלמים וכן רבים הנוהגים בשאר הימים ללכת מעוטפים בטלית ותפילין מביתם לבית הכנסת. הנה בשבת שאין תפילין אל יטשו מללכת מעוטפים בטליתותיהם בראשיהם מביתם לבית הכנסת שלא לאבד כל אותם הסגולות הנזכרים בזוהר שלח לך ובפרשת ואתחנן.
ולענין מה שאמרו שם בזוהר דמאן דיעול לבי כנישתא כד נפיק מתרעיה ללא תפילין ברישיה ולא ציצית בלבושיה ואמר ״אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך״ קודשא בריך הוא אמר אן הוא מוראי? הא סהיד סהדותא דשקרא וכו', צריך להזהר גם בשבת שלא יכנס לתוך לבית הכנסת זולת מעוטף בטליתו״. עכ״ל. ונראה לדייק מלשון הזוהר שכמו יום חול יש לצאת כבר מפתח ביתו מעוטף בטלית.
והרב החסיד המקובל רבי יצחק אלפיה ז״ל [שהיה מחסידי בית אל ] כתב בקונטרס היחיאלי (חלק בית השם דף מ״ז ע״ב), וז"ל : ״ראיתי בספר מעבר יבק ( דף קלד) כשהאדם בחייו מעוטף בציצית ויוצא מפתח ביתו קב״ה כביכול שמח ומלאך המות זז משם וינצל האדם מכל היזק ומשחית, והיינו ״לדורותם״, לדור איתם״. עכ״ל.
וכתב בספר דברי שלום עפג'ין (ח״א, עמוד רב): ״ממה שהזכיר טלית ולא הזכיר גם תפילין בודאי מיירי על שבתות וימים טובים״.
אמנם בבא״ח (מקץ, הלכה ג) ובכה"ח סופר (סימן כה, אות ד) ובהלכה ברורה (סימן כה, אות יא) כתבו שאין צריך ללכת בשבת לבית הכנסת מעוטף בטלית. והוסיף בכה״ח כי הקפידא של זוהר הוא על התפילין.
אמנם כבר העירו על דבריו שזוהר הזכיר גם כן ״מי שאין לו ציצית בלבושו״. ובבא״ח הנ״ל כתב כי די לו בטלית קטן שעליו.
ובכה״ח פלאג'י (סימן י, אות כה) כתב שבשבתות וימים טובים ובחול המועד לא נהגו לילך מעוטפים בטלית לבית הכנסת.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

14 + 6 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות