השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם מברכים שבע ברכות לגרוש/אלמן שנשא גרושה/אלמנה?
אנונימי נשאל לפני 7 שנים

אנו עומדים להתחתן. בעלי לעתיד גרוש, ואני גם כן גרושה. רצינו לדעת האם מברכים שבע ברכות כל שבעת ימי השמחה?

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 4 שנים

בנשואי אלמן / גרוש, לאלמנה / גרושה / רווקה בעולה, אין מברכים שבע ברכות אלא בסעודת החתונה בלבד.

בשאר הסעודות שיעשה אפילו באותו היום – אין מברכים שבע ברכות. אך אם צד אחד מהם רווק – הבחור או הבחורה – מברכים ז' ברכות.

[וכן בגרוש / אלמן שנשא רווקה בעולה, ואפילו בעולת עצמו – אין מברכים להם שבע ברכות. אך אם הוא בחור – בכל מקרה מברכים. שו"ת יבי"א ח"ה אהע"ז י"א].

יש להזהר לעשות את החופה והסעודה שניהם ביום או שניהם בלילה, אך לא יעשה החופה ביום והסעודה בלילה, שיש להסתפק במצב זה האם יש לברך שבע ברכות, או שמא נחשב ליום אחר.
בכל הדוגמאות הנ"ל, בעת שעושים זימון במשך שלשה ימים – כולל יום החופה – אומרים בזימון "נברך [אלקינו] שהשמחה במעונו ובטובו חיינו". [שו"ע אה"ע סי' סב ס"ו, ע"ע ברכת ה' ח"ד פ"ה עמ' תא].

כמו כן אין אומרים תחנון במשך שלשה ימים.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

10 + 15 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128