.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם מותר בפסח שחל בשבת לנער את החרוסת מהמרור, או שזה נחשב כבורר?
אנונימי צוות נשאל לפני 6 שנים

שלום לכבוד הרב

מובא בהלכה שצריך בטיבול המרור בחרוסת לנער את המרור על מנת להוריד את ריבוי החרוסת כדי שלא תתבטל מרירות המרור.

ת"ח אחד אמר לי שאסור לנער את החרוסת מן המרור בפסח שחל בשבת משום שבורר את הפסולת – החרוסת בה אינו חפץ – מן האוכל – החסה.

זה היה חידוש בשבילי, ורציתי לדעת האם זה נכון להלכה?

תודה!

 

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 6 שנים

שלום
אמנם בספר הל' חג בחג עמ' תקנ"ד הערה קמט כתב דניעור החרוסת בשבת מן הירק נחשב לבורר.
אולם הגרי"י פוזן שליט"א הביא ראיה שמותר מהא דהשו"ע סי' תע"ה ס"א כתב לנער החרוסת, ולא כתב שבשבת יזהר שלא יעשה כן. ואף הפוסקים לא הזהירו על זה. וכן כתב להתיר בספר מנחת איש על הל' שבת עמ' ס"ב כשמשאיר חלק מן החרוסת על הירק. וכן בשו"ת מצות אברך [סי' פה] והביא ראיה מהבא"ח שהתיר לנער הגרעינים מהאבטיח. [ויש לחלק שהגרעינים נבראו עמו ולהרבה פוסקים אין בכך בורר משא"כ כאן]. ועוד שכאן מברר בידו אוכל מתוך אוכל ע"מ לאכול לאלתר כמבואר בשו"ע סי' שיט סע' א.
וכן פסק בשו"ת ציץ אליעזר [חי"ז ס"א] הן משום שעושה כן משום קיום המצוה וגם לא איכפת לו איזה חלק ינוער מהחרוסת, ואף הוכיח כן מהבא"ח הנ"ל, ועוד ע"פ הא"א מבוטשאטש שכשאוחז הפרי בידו ומנער גרעינו נקרא שבורר האוכל מהפסולת שהרי האוכל נותר בידו.
וכן כתב הגרב"צ פלמן שהמנהג שאין מקפידים בזה, [הגם שלכשעצמו נותר בצ"ע].
ולכן לסיכום – 
מותר לנער החרוסת מן המרור אף בשבת ואין לחשוש בזה לבורר כלל.
 
 

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

8 + 5 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות