.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם מותר לבן חו"ל השוהה בארץ ישראל לנסוע ביו"ט שני ברכב עם יהודי ישראלי?
שמשון נשאל לפני 10 חודשים

שלום לרב

ברצוני לדעת –

בן חו"ל שהגיע לזמן לא ארוך לארץ ישראל, והוא מתעתד לשוב לחו"ל, וצריך לשמור יו"ט שני, ורוצה ליסוע עם קרובו הגר בא"י ברכב, או ליסוע באוטובוס ומישהו אחר ישלם עליו. האם יש בזה חילול ליום טוב שני?

תודה

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 10 חודשים

לר' שמשון השלום והברכה,
דעת פוסקי זמננו לאסור את הדבר, אפילו לצורך מצוה. בין ברכב פרטי ובין בציבורי.
כך הורה הגרצ"פ פראנק, הגרש"ז אוירבך, ואף אמר שהוא בגדר המבזה את המועדות והתבטא על זה בחריפות, כך הורה הגרי"ש אלישיב [אף בשומר יו"ט רק מספק], והגר"י זילברשטיין כ' בשמו לאסור אף כשהנהג גוי. וכך פסק מרן הגר"ע יוסף בחזון עובדיה [יו"ט עמ' קל"ט].
והוסיף הגרש"ז אוירבך שאף אם נודע לנהג באמצע הנסיעה שיש בן יו"ט שני ברכב, הוא צריך להורידו מיידית [אא"כ מדובר במקום סכנה], ולא ליטול ממנו תשלום עבור אותה הנסיעה.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

13 + 7 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות