.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותהאם מותר לגדל חזיר על מנת למכור לגויים?
dan נשאל לפני 8 שנים

שלום לרב בועז,
רצינו לדעת האם מותר לגדל חזיר [או כל חיה לא טהורה אחרת, רק ששאלנו על חזיר, כי שמענו משהו על איסור גידול חזיר באדמת ישראל], על מנת למכור לגויים בלבד?
אני מדבר במצב שבוודאות אני יודע שכל הסחורה הולכת אך ורק לגויים, ואני לא מכשיל יהודים.
תודה רבה

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 8 שנים

פסק השו"ע [חושן משפט סימן תט סע' ב] "לא יגדל ישראל חזירים בכל מקום אפילו למשוח בהם עורות, ואין צריך לומר לסחורה":
ומבאר שם בסמ"ע שבגידול לצורך סחורה יש אף איסור תורה, שאסור לסחור בדברים האסורים באכילה הגם שמותרים בהנאה כמבואר בשו"ע יו"ד סי' קי"ז.
לגבי בהמה דקה נאמר הדין שהאיסור הוא בארץ ישראל. והיום נהגו להקל בגידול בהמה דקה. [החזו"א והגרי"ש אלישיב, עי' קובץ 'קול התורה' ח' נ"ג, עמ' רכ"א שדן בזה והביא השיטות].

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

5 + 17 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות