השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

דרוש מתנדב לזיכוי הרבים >>

שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם מותר לגזום גדר חיה או אילנות בשביעית – לנוי?
אורי אברהם נשאל לפני 5 שניות

האם מותר להוציא עלים וענפים יבשים מצמח כדי שיראה יפה באופן שזה לא מועיל לצמח?
והאם כשזה גם מועיל לצמח אך אין כוונתו של האדם לכך אלא רק (או בעיקר) לשם נוי זה מותר או לא?

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
בועז שלום צוות נענה לפני דקה 1

לרב אורי שלום
מותר בשביעית לקצוץ ענפים מאילן או גדר חיה וכד' לשם מטרה כלשהי שאינה להשביח את הצמח – כגון לסיכוך סוכה, פינוי הפרעה במעבר, שיפור חזות האילן וכיוצא בזה.
גם אם האילן משתבח על ידי קציצתו, כיון שאינו מתכוין לכך – מותר. אף בכלים המיועדים לקציצה – כמסור וכלי גיזום חשמליים. [משנה שביעית ד-ו, גמ' סנהדרין כו:].
כל זה בתנאי שאין מחשבתו לתועלת האילן. אם מחשבתו בעיקר לצרכיו, ויש לו ניחותא בתיקון האילן והשבחתו – החזו"א מסתפק [סי"ט סקי"ד], אולם אם כוותנו לשניהם – בודאי אוסר מעיקר הדין.
עוד יש לדעת – שהחזו"א מתיר רק בתנאי שאין מדובר באיש מקצוע הבקי ברזי המלאכה, וחותך לפי הכללים המקצועיים גם אם כוונתו לקחת את הענפים בלבד, ורק להדיוט שחותך ללא אבחנה, מותר.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

17 + 8 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו ביט הנפשהסנדיסק 128כרטיס זכרון 128