השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם מותר לדרוך על אבנים משתלבות בשבת, שמתחזקות בדריכה?
טל נשאל לפני 3 שנים

שלום לכבוד הרב
יש סוג ריצוף מיוחד המשמש לריצוף רחובות שנקרא "אבנים בלגיות" או "אבנים משתלבות".
לאחר שהפועלים מסימיים לרצף הם מפזרים מלמעלה חול ים בכמות גדולה, וזאת כדי שאנשים ידרסו ויעברו על החול והוא יכנס בין המרצפות ויחזקם.
רציתי בבקשה לשאול האם מותר לדרוך ולעבור על החול הזה בשבת.
הרי בהליכתי אני גורם שהחול יכנס לבין המרצפות ואולי יש בזה משום בונה, או משווה גומות, או מכה בפטיש.
שהרי, בתור תושב המקום נוח לי שהחול יכנס לבין המרצפות (שהרי רצוני שבעירי המרצפות יהיו מתוקנות), ואני יודע שכך קורה בהילוכי על המרצפות, ואולי זה פסיק רישא דניחא ליה באיסור דרבנן (או אפילו דאורייתא)  שאסור.
דבר נוסף: האם יש לחלק בין מי שיודע שהחול מיועד לתיקון המרצפות וחיזוקן, לבין מי שאינו יודע והולך לתומו.
תודה רבה לכבוד הרב

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 3 שנים

לטל שלום
שאלתך נידונה בהרחבה בספרי האחרונים.
שיטת האוסרים – משום דהוי פסיק רישיה בדרבנן, והגם שאינו מתכוין אסור. וכיון שיש לו עיקר מהתורה ע"פ בעל ההשלמה אף בלא ניחא ליה יש לאסור. [וכ"ש כאן שי"ל שניחא ליה שיתהדקו האבנים ולא ינועו]. אלא אם כן אין דרך אחרת דאז יסמוך על כך דהוי תרי דרבנן ולא ניחא ליה [עי' מעדני דניאל ח"ו בשם מתנת משה מימון].
מאידך המתירים – עי' קובץ עטרת שלמה ח"ח תשובה ארוכה של הגרז"נ גודלברג שמסקנתו להיתר מכמה טעמים, וביניהם שאינו מתכוין, ואינו פס"ר, וגם שהדריכה האחת לא באמת משנה ומשמעותית, והיא כטיפת מים על הסלע, שרק בהתרבותן ניקב הסלע, והמטפטף טיפה על סלע בשבת לא יהיה נידון כמחורר הסלע, ה"ה בנידון דידן. [ועי' ישכון אור לכולל אור דוד פרק לא יחפור עמ' נ' במש"כ הגר"י בן דוד להשיב על דבריו].
ולכן למסקנה אם אין לו הכרח טוב יותר שלא ילך שם, להוציא עצמו ממחלוקת. אלא אם כן יש לו הכרח, יסמוך על המתירים.
ובכל אופן מי שאינו יודע בכלל מהבעיה שיש בדבר – הרי הוא בגדר מתעסק, ואין צריך להודיעו.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

6 + 15 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128