שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם מותר להשתמש במדיח כלים לחלבי ובשרי?
Avatarשוהם נשאל לפני 10 חודשים

שלום הרב,

האם מותר להפעיל מדיח כלים עם כלים בשרים ולאחר מכן עם כלים חלביים / פרווה? או שמא חייבים לקנות מדיח נפרד לכל סט כלים?

Print Friendly, PDF & Email

1 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני 10 חודשים

שלום
לפי מנהג הספרדים הפוסקים כשו"ע בדין אפר הנטל"פ, יש להקל מעיקר הדין אפילו בשרי וחלבי יחד, כפי שכתב מרן בשו"ת יביע אומר חלק י – יורה דעה סימן ד וז"ל:
"מסקנא דדינא שיש להורות היתר במדיח כלים, לכלי בשר וכלי חלב אפילו ביחד, ורק מהיות טוב היכא דאפשר יש להדיח כלי בשר לחוד וכלי חלב לחוד בזה אחר זה". עכ"ל.
פוסקי האשכנזים מחמירים בזה ע' אגרו"מ חאו"ח ס' קד שכתב להתיר רק בזה אחר זה, וגם זאת התיר רק בתנאי שיש לו רשת נפרדת לבשרי וחלבי מחשש שנדבק שם בשר או חלב.

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

5 + 6 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב