.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם מותר להתפלל במושב בו יש ריח רע מרפתות ולולים?
אנונימי צוות נשאל לפני 6 שנים

שלום לכבוד הרב

אני גר במושב, ולפעמים מציף את בית הכנסת צחנה הבאה מהרפתות או הלולים של המושב.

אני עומד ומסתפק – האם מותר לי להמשיך להגיד דברים שבקדושה? להתפלל ולברך ולקרוא ק"ש? למדתי שבמקום שיש ריח רע יש איסור דאורייתא לומר דברי תורה.

תודה

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 6 שנים

שלום
אמת הדבר שיש איסור תורה לומר דברים שבקדושה במקום שבו יש ריח רע, וזהו איסור תורה.
צואת בעלי חיים המסרחת – דינם כצואת אדם [שו"ע סי' עט ס"ד], ויש להרחיק ממקום שכלה הריח ד' אמות. ואם התפלל שם לא יצא ידי חובה וצריך לחזור ולהתפלל.
ההגדרה של ריח רע – כל שדרך בני אדם להצטער מזה. [כ"מ פ"ג מהל' ק"מ ה"ו, מג"א שם ה"ו, א"ר סקי"ד, משנ"ב ס"ק כג].
יש שרוצים לומר שהיות ובני המושבים אינם מצטערים בזה, נחשב ל"אין דרך בני אדם להצטער בזה", ומותר להם לומר דברים שבקדושה.
אולם זו סברה מחודשת, היות ובטלה דעתם אצל כל אדם, ומציאות שזו צואה ומסרחת, היעלה על הדעת שאדם שדר בבית הכסא, גם אם עם אנשים רבים, נאמר שהיות והתרגל ואינו נמאס – יוכל לברך שם??
אלו שחידשו סברה זו לא הביאו סימוכין לדבריהם.
יש אף שהפליג יותר בהיתרו, ואמר, שאף למבקר במקומות אלה יהיה מותר לומר דברים שבקדושה ולהתפלל, היות והוא נגרר אחריהם, והם הרי לא סובלים מן הריח, אז גם לו מותר…
כל אלה סברות מחודשות שאין להם על מה להשען.
מכל מקום דעת הגר"ע יוסף זלה"ה כשנשאל בענין זה – לאסור, וכפי שכתב בשו"ת מעין אומר [ח"א פט"ז עמ' תעח סע' יב] וזה לשונו:

"אלו שגרים במושבים שיש בהם לולים ורפתות, אף שכבר התרגלו לריח זה, מכל מקום האיסור להתפלל ולברך בעינו עומד. ויש להם עצה שיוכלו להתפלל ולברך על ידי שיפזרו ריח טוב ממטהר אויר וכד'… ובצרוף זה שנמצאים ברשות אחרת". עכ"ל.

נמצא שהרב פסק בסכינא חריפא לאסור, ולא קיבל את הסברות המחודשות הנ"ל, ואף יתירה מכך – היתרו הוא רק כשנמצא ברשות אחרת, אך אם ירצה לברך 'ברכת הלבנה' וכדו' שאז יוצא לחוץ, אזי גם הפצת מטהר אויר לא תועיל.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

6 + 11 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות