השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

דרוש מתנדב לזיכוי הרבים >>

שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם מותר לטבול במי חמת-גדר או בשאר מעיינות החמים?
אנונימי צוות נשאל לפני 2 ימים

שלום לרב

האם מותר לאשה לטבול לטהרתה במי חמת גדר ודומיהם? זה מקוה כשר? מדובר במים עם גופרית והם סרוחים.

תודה

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
בועז שלום צוות נענה לפני 2 ימים

שלום
מי טבריה ומי חמת גדר ושאר מעיינות החמים כשרים לטבילת אשה וכלים, וכ"ש טבילת אנשים. [מדובר בבריכה המקורית בה המים נובעים נביעה טבעית, ולא בבריכות אליהן הועברו המים ע"י צינורות שאז יש לבדוק שאין כאן חשש שאובין].
השו"ע בסי' ק"ס ס"ז שאמנם יש בעיה ליטול בהם ידים, אך הם כשרים למקוה, הגם שהם מרים, וכ"כ בשוה"ט סע' יד.
מאידך, כתב הדרכ"ת להחמיר בזה היות ומסבך השערות ויש להקל רק בשעת הדחק גדול, או אם ניסתה בעצמה וראתה שאינו מסבך השיערות. [יו"ד סי' קצ"ט סע' יד].
בענין הברכה אין בעיה לברך על הטבילה הגם שריחם רע, כפי שאין איסור לברך ליד נפט שרק ריח רע מחמת עיפוש אסור.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

20 + 3 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו ביט הנפשהסנדיסק 128כרטיס זכרון 128