.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם מותר ליהנות מבישול בשבת כשהיה בגדר 'מתעסק'?
עידן נשאל לפני 5 שנים

שלום לכבוד הרב

רציתי לשאול שתי שאלות בנוגע להנאה מבישול בשבת.

א. אדם שהניח סיר עם ג'חנון לא אפוי בשבת על גבי הפלטה, וחשב שמדובר בג'חנון אפוי, האם יהיה מותר לו ליהנות מזה בשבת על סמך זה שאולי הוא בגדר 'מתעסק' שהינו קל משוגג?
ב. האם במקרה והתשובה היא שמותר לו ליהנות מזה בדיעבד, מה בנוגע לזה שהבצק של הג'חנון היה מוקצה בבין השמשות ואז מיגו דאתקצאי בבין השמשות אתקצאי לכולי יומא, והיה עלינו לאוסרו?

תודה רבה

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 5 שנים

לעידן שלום
הנושא שלך נידון בין האחרונים.
בשו"ת עונג יו"ט [או"ח ס' כ'] עוסק בדיוק בדוגמא כזו, של הניח קדירה ע"ג האש וסבור היה שהיא ריקנית [או שיש בה דבר המבושל כשאלתך – זה היינו הך], והתבשל התבשיל שבתוכה. והוא נוקט שחשיב כשוגג [הגם שאין זה מלאכת מחשבת, בכ"ז לא חשיב כאילו לא עשה כלל מלאכה], ואסור לאכול את המאכל שבתוכה.

להלכה – הנאה ממעשה שבת של 'מתעסק' – תלויה במחלוקת בין פוסקי זמננו, לדעת הגרי"ש אלישיב הדבר אסור, הגר"נ קרליץ מסתפק, ולדעת הגר"ע יוסף זלה"ה מותר.
יש בזה עוד פרטי דינים רבים, בסוג המתעסק כו' ותוכל לראות שהרחיב בזה הגר"ד יוסף שליט"א בהלכה ברורה [ח' אפיה ובישול עמ' י' סעיף ג' ובירור הלכה ס"ק ד'].

בדין מוקצה בבצק – אכן הראב"ן כתב שבצק הוא מוקצה בשבת, ומש"כ בשו"ע לטוח הקדירה בבצק בשבת – כ' במשנ"ב שמדובר כשהוא מיועד לתרנגולים ומחמת כן לא הקצהו. וכ' בחזו"א שאם בבה"ש לא חשב עליו לתרנגולים או כלבים – הוי מגו דאתקצאי ונאסר. [ועעב"ז בהלכה ברורה חי"ד עמ' רכח].

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

16 + 20 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות