שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם מותר לנשק תפילין של ראש לפני שמניחם על ראשו?
בועז שלוםבועז שלום צוות נשאל לפני 3 שנים

שלום לכבוד הרב,

מישהו אמר לי שאחרי שמניחים תפילין של יד, ונוטלים תפילין של ראש על מנת להניחם, אין לנשקם, שהדבר נחשב להפסק. האם זה נכון?

תודה.

Print Friendly, PDF & Email

1 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני 3 שנים

אכן הדבר נכון . לכתחילה אין לנשק את התפילין של ראש בטרם הנחתם, מפני שיש להסמיך את הנחת התפילין של ראש לתפילין של יד, ונישוק הוי הפסק. כך פסק בילקו"י וכן הורה הגר"ע יוסף זצ"ל לשואל, ואמר לו שינשק אותן לאחר שהניחן וקבען על ראשו [בעזרת היד. הו"ד במעין אומר].
חשוב להדגיש שמאידך הגר"מ פיינשטיין הקל בזה ואמר שהפסק קל כזה לא חשיב הפסק.
גם יש להזהר לכתחילה כשבא להתעטף בטלית ובירך עליה, שלא ינשקנה, אלא מיד יתעטף.

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

0 + 4 =

ענייני חג השבועות

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב