השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם מותר לענות אמן על ברכה באמצע קריאת שמע?
אנונימי צוות נשאל לפני 4 שנים

שלום לכבוד הרב
רציתי לדעת האם מותר לענות אמן על ברכה בזמן שאני נמצא באמצע קריאת שמע של שחרית או ערבית?
בנוגע לאמן על קדיש אני יודע שעונים חמשה אמנים ראשונים, וכן קדושה וברכו, אבל בנוגע לאמן על ברכה רציתי לברר.
תודה!

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 4 שנים

שלום
אין עונים אמן על ברכה בעת קריאת שמע ערבית או שחרית [למעט ק"ש שאינו יוצא בה ידי חובה כמו ק"ש שלפני התפילה או שעל המיטה או שקורא בעת שמניח תפילין של ר"ת – שבכל אלה מותר לענות אמן אפילו בפסוק ראשון].
עם כל זה ישנם אמנים שנחשבים לאמן של דבר שבקדושה שדינו בעשרה, ואותם מותר לענות –
א. אמן של ברכת כהנים – הן על ברכת אשר קדשנו כו' והן על הברכה עצמה – וישמרך כו'.
ב. על ברכת התורה של העולה לקרוא בתורה – מותר לענות אמן [לא על ברכות התורה של המברך ברכות השחר!].
ג. לדעת הרמ"א – אף אמן של הא-ל הקדוש ושומע תפילה – מותר לענות. ומרן השו"ע [סי' ס"ו] חולק.
כמו כן מותר אפילו לברך בעת ק"ש וברכותיה ברכה עוברת – כמו ברכת הברקים והרעמים והקשת, שאם לא יברך כעת יפסיד הברכה.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

3 + 0 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128