שאל את הרב – השאלותקטגוריה: בין אדם לחבירוהאם צריך דוקא לבקש סליחה, או די בכך ששבו היחסים לתקנם?
דוד asked 3 שנים ago

בהלכה נאמר שהפוגע בחבירו צריך לרצותו – ״עד שירצה את חבירו״ – האם צריך לרצות ולבקש דוקא סליחה, או די בכך ששבו היחסים לתקנם, ונראה שמחל לו? 

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

18 + 16 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב