שאל את הרב – השאלותקטגוריה: בין אדם לחבירוהאם צריך לבקש סליחה גם כאשר אדם נפגע מאליו?
דוד asked 3 שנים ago

לפעמים קורה שאדם מסוים נפגע מאליו מבלי שבדברים שאמרנו היה כדי פגיעה, יתכן והוא נפגע כי חשד שהתכווננו לדבר שלילי, יתכן ונפגע כי הוא אדם פגיע מטבעו, ומה שברור הוא שכל מי ששמע את הדברים מודה שאין בדברים פגיעה בו. האם בכל אופן אני צריך ללכת ולפייס אותו?

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

20 + 15 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב