שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם צריך להשלים את הפרשיות שהחסרנו בעקבות הקורונה?
Avatarאנונימי צוות נשאל לפני חודש 1

שלום לכבוד הרב

בעקבות הקורונה התפלל הציבור בבית, לפחות שתי פרשיות – צו ושמיני.

השאלה שלי היא – כעת שמותר לחזור להתפלל במרחב הפתוח, ובעז"ה בשבת הקרובה – פ' תזריע – תתקיימנה תפילות ויוציאו ס"ת, האם נצטרך להשלים את הפרשיות החסרות בקריאת התורה?

שאלה נוספת –

איך יעלו העולים לתורה כשיש צורך להתרחק זה מזה?

תודה

Print Friendly, PDF & Email

1 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני חודש 1

שלום
א. יש להשלים את הפרשיות. [לתימנים – עדיף עם תרגום. כך אמר לי הרב פנחס קורח שליט"א] באיזה צורה – ראה קובץ מצורף – הנחיות מהרשל"צ הגר"י יוסף ואחיו הגר"ד יוסף.
ב. בנוגע לריחוק בעת קריאת התורה – לדעת הגר"י יוסף עדיף שיעלו כאלה שהכינו את הקריאה, או שאר עצות שהרב כותב [ראה להלן בקובץ המצורף].
לענ"ד אפשר לפתור את הבעיה בדרך פשוטה בלי להזדקק לפתרונות דחוקים של הוצאת ס"ת נוסף וכד' – והוא על ידי נתינת מחיצה גבוהה וניידת בין הבעל קורא לבין העולה, וכך אין שום חשש של קרבה ביניהם, ויוכלו לקרוא בתורה ללא חשש.

בנוגע לפרטים רבים נוספים – ראה בקובץ הרצ"ב.
.

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

10 + 7 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב