השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם קטן מצטרף לזימון גם אם אכל פחות מכזית?
Avatarאנונימי צוות נשאל לפני שנה 1

שלום

ברצוני לדעת, אנחנו נוהגים כדעת מרן שמצרפים קטן מגיל 6 ומעלה לזימון.

וכן אנחנו נוהגים ג"כ לצרף לזימון אדם שאכל פחות מכזית.

וכעת לשאלה –

מה היה הדין כשיצטרפו שתי ההלכות הללו – קטן שאכל פחות מכזית, אנו יכולים לצרפו לזימון בשלשה?

תודה

Print Friendly, PDF & Email

1 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני שנה 1

שלום
בדין זה כתב הרב משה לוי בספרו 'ברכת ה" ומסיק לאיסור, היות ומצטרפות כאן ב' קולות – זימון בקטן, וזימון בפחות מכזית, והיות ובכל קולא יש מחלוקת הפוסקים וספק אם ניתן להקל בה, כאן שנצטרפו שתי קולות – הוי ספק ספיקא לאיסור, ולכן אין צרף קטן אלא אם כן אכל כזית פת.
מקורות: ברכת ה' ח"ב פרק ו' הלכה כה עמ' תעד.

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

3 + 3 =