שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם רשת ותבנית של תנור שהיו בתנור בשימוש בשרי ובשימוש חלבי צריכים הגעלה / ליבון?
Avatarrotem נשאל לפני 12 חודשים

אם מכינים אוכל בתנור והאוכל לא נוגע ישירות בתבנית או ברשת (על נייר אפיה או נייר כסף) והתנור היה בשימוש חלבי ובשימוש בשרי (אבל לא יחד) לפני שהתנור הוכשר.
האם לאחר שהתנור הוכשר (לא זכור אם נוקו לפני וגם לא זכור אם היו בתנור בזמן שפעל שעה, ייתכן שהיה בחלק מהזמן) צריכים גם התבנית והרשת הכשרה, או שדי בכך שהאוכל לא נגע ישירות ברשת?

Print Friendly, PDF & Email

1 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני 11 חודשים

שלום
המאכלים שישנם בתנור מעלים זיעה בעת האפיה, וחלקם עם רוטב, מה שמחמיר את הענין, והזיעה הזו סגורה בתוך התנור ואוסרת כל מה שבתוכו. אמנם יש מי שכתב לדון כשהתבנית למטה האם הזיעה יורדת גם למטה, ולדעת השו"ע אכן יורדת גם למטה, ולכן יש לדון את התבנית והרשת כדין המאכל שהיה בתנור – אם בשרי – בשרי, ואם חלבי – חלבי. ויש מי שדן להקל בזה [עי' ילקו"י איסור והיתר ח"ג עמ' תצד].
 

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

17 + 5 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב