.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: שאלות בלימודהאם שייך מסית ומדיח בשגגה?
אנונימי צוות נשאל לפני 6 שנים

האם שייך מסית ומדיח בשגגה? כגון שמסית חבירו לעבירה אך אינו יודע שהדבר הוא איסור. [כאשה הממליצה לחברתה על בגד שאינו צנוע ומעודדת אותה ללבשו, והיא בגדר מסיתה ומדיחה אותה לדבר עבירה, אך אינה יודעת האיסור בזה, ונחשבת לשוגגת] או שמסית ומדיח הוא דוקא במזיד?

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 6 שנים

שלום
כתוב בתורת כהנים פ' בחוקותי  [י] "איזה הן מיתות החמורות ואיזה קלות? החמורות שלא ניתנה שגגתן לכפרה כגון מסית ומדיח ומברך את השם. ומכה אביו או אמו או מקלל דליכא עליהן קרבן בשוגג, והקלות הן שיש עליהן קרבן בשגגה כגון מחלל שבתות" עכ"ל.
הרי לנו ששייך במסית ומדיח שגגה, ובכל אופן נקרא בגדר "מסית ומדיח".  

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

0 + 7 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות