שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם שליח ציבור ששכח בשחרית ובמנחה יעלה ויבוא בחזרת הש"צ – חוזר?
Avatarאנונימי צוות נשאל לפני 2 חודשים

שלום לרב,

ש"צ לא אמר יעלה ויבוא בשחרית או במנחה בעת שעשה חזרת הש"ץ, וסיים תפילתו – האם עליו לחזור לראש?

תודה

Print Friendly, PDF & Email

1 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני 2 חודשים

שלום
כתב באורל"צ [ח"ג פ"ב ו] וז"ל:
"אם עדיין לא סיים תפילתו חוזר בכל אופן, אלא שאם כבר אמרו הכהנים ברכת מהנים לא יחזרו לברך שוב ברכת כהנים.
ואם סיים תפילתו – אם היה הדבר בתפילת שחרית – לא יחזור, ויסמוך על תפילת מוסף. ואם היה בתפילת מנחה – יחזור שוב על תפילת החזרה". עכ"ל.
ומקור הדברים משו"ע אוה"ח קכ"ו ס"ג ע"ש.
 

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

17 + 8 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב