השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: תנ"ךהארון שעוזא תמך נפילתו היה ריק, ומדוע נענש?
דורון קוממי נשאל לפני 4 שנים

שלום לרב בועז!
ישנו ביאור שהרב הביא על שאול המלך שחטף מידיו של גוליית את הלוחות.
אם בעצם בארון לא נשאר כלום (כי הרי הלוחות נלקחו ע"י שאול) אז מה בעצם החרדה שהארון עצמו נמצא בידי פלישתים?
האם יש בו קדושה מצד עצמו? 
 
שאלה נוספת באותו ענין-
עוזא נענש שתפס את הארון כש"נפל" מצמד הבקר כיוון שהארון בעצם היה נושא את נושאיו.
אם הקדושה היא מצד הלוחות שבארון, אז בעצם גם שאול עשה לא טוב כש"גאל" את לוחות הברית מהפלישתים שהרי יש בהם כוח עצמי ולא זקוקים לאחרים…
בברכה,
דורון

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 4 שנים

לדורון שלום
בארון היו גם הלוחות וגם שברי הלוחות. בעת ששאול חטף הלוחות, נותרו שברי הלוחות, ועל זה החרדה.
כשהביאו את הארון מפלישתים ועוזא תמך את הארון – נכשל בזה, היות והיו בארון שברי הלוחות, וכמ"ש האלשיך [שמואל ב פרק ו פסוק ז]:
"ורצה יתברך להורות כי גם גדולה קדושת שברי לוחות ראשונות, כי מעשה אלקים המה, וגם הארון ההוא לא ינשא בבקרים בעגלה, על כן הארון עצמו דחה הבקר ושמט אותם, והיה מהלך לבדו, להורות כי לא הבקר היו מוליכים אותו, כי אדרבה הוא נושא את נושאיו, ובראות עוזא ששמטו הבקר, והיה הארון מהלך, חשב לאחוז בארון לעכבו מלהלך עד יחזיר הבקר למקומם, כי לא שת לבו אל הענין [שהארון נושא נושאיו, ונושאיו הם שבט לוי לבדם] ודימה כי היה צריך להחזירן, כו'":

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

19 + 17 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128