שאל את הרב – השאלותקטגוריה: תנ"ךהביטו אל-אברהם… ואל-שרה.. ואברכהו "וארבהו" – למה לא אומר "וארבם"?
Avatarעידן נשאל לפני 2 שנים

מדוע הנביא מבטא את הריבוי רק אצל אברהם "וארבהו" (ביחיד) ולא אומר "וארבם" שיכלול גם את שרה?

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

15 + 0 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב