.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההדלקת נר יום טוב – ביו"ט או מערב יו"ט?
עידן נשאל לפני 5 שנים

בס"ד
שלום לרב בועז היקר!
בהלכות יום טוב מובא בילקוט יוסף בזה הלשון-
"יש מהדרים להדליק נרות של יום טוב מערב יום טוב, כשם שצריכים להיזהר להדליק נרות שבת מבעוד יום, אבל לא נהגו להקפיד על זה, אלא המנהג להדליק נרות יום טוב אחר שתחשך לפני הקידוש שעל הכוס, ויש להם על מה שיסמוכו.

והרוצות להחמיר ולהדליק הנרות מבעוד יום, תבוא עליהן ברכת טוב". [שו"ת יחוה דעת חלק א' סימן כח] ורצינו לשאול מה הכוונה? האם מדובר בהדלקת נר (הדלקה ממש) אחרי השקיעה או בהעברה מאש לאש?
ואם מדובר בהדלקה ממש, מי התיר לעבור על איסור דאורייתא בשביל מצווה דרבנן?
בברכה,
עידן

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 5 שנים

לעידן שלום
פשוט שהכוונה להדליק את הנר ביו"ט ע"י העברה מאש לאש. אף אחד לא התיר הבערה ביו"ט לשם הדלקת הנר.
בנוגע לעצם איסור ההבערה ביו"ט – הוא אינו דאורייתא אלא מדרבנן [כמבואר ברש"י ביצה דף לג משום מוליד].

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

3 + 13 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות