.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: פרשת שבוע"הוציאו כל איש מעליי", יוסף לא נהג כשורה?
עידן נשאל לפני שנה 1

שלום לרב!
המדרש כותב- ולא יכול יוסף להתאפק כו' אמר רבי חמא ברבי חנינא לא עשה יוסף כשורה, שאילו בעט בו אחד מן השבטים מיד מת.

ולא ברור. האם יוסף לא היה חייב (או לכל הפחות מנהג חסידות) ולא לבייש את אחיו ברבים?

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני שנה 1

שלום עידן,
אכן על יוסף היה מוטל לשמור על כבוד אחיו, אבל מאידך לא במחיר של מותו והבאתו את אחיו לידי עוון רציחה. [וזה מעבר לנידון האם על האדם למסור נפשו למיתה כדי לא לבייש את חבירו – זו הלכה או חסידות]. שהרי אם מיטתו של יעקב לא תהיה שלימה – דהיינו שימות אחד מבניו בחייו – לא מובטח הוא שלא יראה פני גיהנם. ולעוונם גם כן לא תהיה כפרה עולמית. 
ובפרט למה שכתבנו במשנת החלומות שיוסף ראה בחלומותיו נבואה שעליו לסייע להתגשמותה, ולכן לא גילה לאביו על קיומו, כדי שיבואו אחיו וישתחוו לו כדבר החלום כו' ע"ש. ואם כעת ימות – הרי הוא פועל בזה היפך הוראת החלום.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

3 + 14 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות