Avatarדוד נשאל לפני 3 שנים

שבוע טוב לכבוד הרב בועז שלום שליט"א:

רציתי לשאול לגבי השיעורים בנ"ך האם הרב  מקפיד בדווקא שלא להגיד שם ה' בשיעורים?
כי אני משתתף בשיעור קבוע בנ"ך והרב שם כן מקפיד בזה, אז רציתי לשאול מה ההלכה בזה.
בתודה מראש דוד

Print Friendly, PDF & Email

2 תשובות
Best Answer
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני 3 שנים

לדוד שלום
בדבר זה אכן יש מחלוקת הפוסקים.

רבים מקפידים להזכיר שם ה' בלימודם, וכך אכן נהגו בני ספרד ותימן, הן בלימודם והן בדרשותיהם.
אולם בני אשכנז נהגו שלא להזכיר שם ה', וזאת כדי לא לבוא לידי זילות שם שמיים בריבוי הזכרתו תוך כדי לימודו. כיון שלמדתי במוסדות בני אשכנז, נשאר אצלי המנהג הזה, שאפשר לומר היום שגם רבים מבני ספרד נוהגים בו, כנראה – שוב – בהשפעת בני אשכנז. ולכן היום כמעט כולם כשמזכירים שם ה' בלימוד או בציטוט פסוקים אומרים "השם" ולא אדו'.

להרחבה בדעות הפוסקים בזה: ע"י בשו"ת יחוה דעת ח"ג סי"ג, ובשו"ת מבשרת ציון לגרב"צ מוצפי שליט"א ח"א סי' כ"ג, ובקובץ 'אליבא דהלכתא' הוצ' אהבת שלום כרך 37.

Print Friendly, PDF & Email
Avatarדוד replied 3 שנים ago

שלום רב קודם כל תודה רבה על התשובה אבל במקרה שלי המגיד שיעור הוא אשכנזי חסידי אז כנראה לא כולם אצלם נוהגים ככה
ואני נוהג כמהו כבר שנים אבל אבא שלי כן מקפיד כמוך אז כנראה יש מנהגים שונים גם אצל אשכנזים אגב אשמח מאד גם למקורות אשכנזים אני אשכנזי ושוב תודה על התשובה

Avatarדוד replied 3 שנים ago

שלום רב קודם כל תודה רבה על התשובה אבל במקרה שלי המגיד שיעור הוא אשכנזי חסידי אז כנראה לא כולם אצלם נוהגים ככה
ואני נוהג כמהו כבר שנים אבל אבא שלי כן מקפיד כמוך אז כנראה יש מנהגים שונים גם אצל אשכנזים אגב אשמח מאד גם למקורות אשכנזים אני אשכנזי ושוב תודה על התשובה

בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני 3 שנים

לדוד שלום
במקורות שהבאתי יש ריכוז של כל דברי האחרונים שדברו בענין, ולא רק פסק הלכה לספרדים.

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

5 + 10 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב