השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: תפילההיכן מצינו שה' קרא את ישראל 'ישורון'?
Avatarאנונימי צוות נשאל לפני 7 חודשים

לרב שלום

אנו אומרים בתפילה 'מאהבתך שאהבת אותו כו' קראת אותו ישראל וישורון', ומעודי תמהתי – היכן מצאנו שה' קרא לנו ישורון?

תודה

Print Friendly, PDF & Email

1 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני 7 חודשים

שלום
החתם סופר מבאר על פי דברי חז"ל [מגילה יח] ויקרא לו אל אלהי ישראל אמר ר' אלעזר מנין שקראו הקב"ה ליעקב אל? שנאמר ויקרא לו אל אלהי ישראל. אם תצרף אל עם ישראל יעלה בגימטריא ישורון.
אולם ההסבר הפשטי יותר הוא כמ"ש ב'עיון תפילה' שהדבר מפורש בפסוק [ישעיה מד] "ועתה שמע יעקב עבדי וישראל בחרתי בו, כה אמר ה' עשך ויצרך מבטן יעזרך אל תירא עבדי יעקב וישרון בחרתי בו":
הרי לנו מפורש שה' קרא לנו 'ישורון'.

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

9 + 15 =