.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
עידן נשאל לפני 7 שנים

בס"ד
שלום לכוד הרב ויישר כח על המפעל העצום של הרב!

  • בשיעור של הרב בהלכות שבת (שהביא מהילקוט יוסף) התיר לעיין ברשימת אנשים הממונים על מטלות בישיבה (נקיון, חלוקה וכיו"ב) משום שרק האדם שרשם אותם יכול לערוך אותה. ואילו על שמות רחובות אמר הרב שאם זה כיתובית עם מלל נאסור. למה לא להתיר בגלל הסיבה שרק מי שכתב את שם הרחוב יכול לשנות? וגם אם נאמר שיש חשש שנרצה לתקן, החשש קיים גם ברשימת מטלות אם אחד מהאנשים רוצה להחליף וכיו"ב.
  • שאלה שניה- אדם שמרותק לכסא גלגלים יש האוסרים עליו לצאת בעצמו אלא מחמירים שיעשה על ידי גוי, ואילו לאדם שיכול לכת רק ע"י מקל מתירים לו בשופי. מה ההבדל?
  • שאלה אחרונה- הרב יצחק יוסף כתב שאדם הרואה את חברו לבוש בציצית פסולה ברה"ב חייב להודיעו מה שאין כן בכרמלית. מה עם האיסור ללבוש בגד ארבע כנפות ללא ציצית?! 
Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 7 שנים

שלום
1. אכן לגבי קריאת רשימה – כך הבאנו מהילקו"י. לגבי שלט רחוב בכתב בולט – אלה דברי האור לציון לגרב"צ אבא שאול, ח"ב פכ"ה אות ו'.
2. לגבי מקל – אדם שאינו יכול כלל להלך בלי מקל מותר לו ללכת בשבת עם מקל שאין חשש שיטלטלו בידו, היות ואינו יכול לילך בלעדיו.
לפי כתב הגר"נ קרליץ שליט"א בחוט שני [שבת פכ"ח עמ' קכז] שלפ"ז לכאורה אדם נכה שאינו יכול להלך כלל אלא ע"י כסא גלגלים יהיה מותר לו לצאת בשבת כדין קיטע אף ברשוה"ר. אלא שכתב שעדיין צ"ע שאפשר שמתייחסים לכסא הגלגלים לא כרגל או נעל, אלא כמו משא שמוציא את הכסא, ועל גביו מוליך את עצמו.
הילקו"י נוקט להחמיר ולצאת לרשוה"ר לצורך תפילה בציבור רק ע"י גוי, או באופן שיוצא מביתו ישר לביהכ"נ ללא עצירה למנוחה ברשוה"ר, דזה קיל יותר שלרוב הפוסקים זה רק דרבנן, ויש להקל במקום מצוה.
3. לגבי טלית פסולה – ההלכה היא שהרואה את חבירו ברשות הרבים בימות החול כשטליתו פסולה, ויהיה לו בושה לפושטה בשוק [כגון שזה בגדו לבדו], לא יודיע לו על כך מיד, אלא יקרא לו להכנס למקום שאין בו אנשים, ושם יודיענו שיפשטנה מעליו.
סברת הקולא היא שמשום כבוד הבריות הקלו כדי שלא יתבזה חבירו. [וע"ע בזה באריכות ב'הלכה ברורה' ח"א סי' י"ג עמ' 301 לגר"ד יוסף שליט"א].

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

16 + 9 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות