.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: שאלות בלימוד"המפרש בים" בש' ימנית או בש' שמאלית?
אנונימי צוות נשאל לפני 7 שנים

שלום לכבוד הרב!

למדנו במסכת גיטין וכן נמצא בעוד מסכתות "המפרש בים" והסתפקנו בכולל האם יש לגרוס זאת בשי"ן שמאלית – ואז זה מלשון מיפרש של אניה, או שזה בש' ימנית ואז זה מלשון פורש מן היבשה לים?

תודה!

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 7 שנים

שלום

אכן גם אני הסתפקתי בשאלה זו. בדרך כלל מנקדים זאת בש' ימנית, וכך הוא במשניות וילנא המנוקדות ובשוטנשטיין, אך השאלה היא אכן לניקוד זה יש על מה להסתמך?

ההגיון אכן אומר שיש לומר בש' ימנית וזה מלשון פרישה, כאדם הפורש ומתרחק מיבשה לים, ואחר העיון אכן מצאתי דברים מפורשים בספר "התשבי" ערך פרש:

"לשון הבדלה והפרשה, ולא נמצא במקרא רק במקום אחד בתוך צאנו נפרשות (יחזקאל לד, יב), ורבותינו זכרונם לברכה שמשו בו הרבה, והתואר פרוש פרושים (סוטה כב:), והם הפרושים מדרכי העולם הזה כמו שהיו הנזירים, אבל כל נזיר (במדבר ו, יג) תרגום נזירא ולא פרוש. ותמהני על מה ששמשו רבותינו זכרונם לברכה בזה השרש בבנין פיעל הדגוש בפעלים עומדים באמרם כשפירש יעקב מאביו (מגילה יז.), וכן המפרש לים (פסחים ו.), וכן ואלו פירשו לחיים (רש״י במדבר א, ב ע׳׳ש), שהם מהדגוש בראיית היו"ד המורה על הצרי, והיה יותר נכון לומר בבנין הקל הפורש לים וכולי. ובהפעיל שמשו בו הרבה הפריש, מפריש (ב״ק צד.), יפריש (סנהדרין פח.) וכולי, והשם הפרש, ובפעל הדגוש פרשה, כי אם לא היתה רי״ש היתה דגושה על משקל כפרה, וכן קראו לכל חלק מנ״ג חלקים שנחלקו בהן חמשה חומשי תורה פרשה, וכן פרשה פתוחה פרשה סתומה אשר פירשתי עניינם בספר מסורת המסורת": עכ"ל.

הרי לנו מפורש בדבריו שיש לכתבו בש' ימנית. 

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

15 + 13 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות