.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההנשבע לשקר עובר גם על לא תענה ברעך עד שקר?
טל חן נשאל לפני 6 שנים

שלום לכבוד הרב
רציתי בבקשה לשאול לגבי אדם שנשבע בבי"ד שאינו חייב כסף לפלוני ונפטר בכך מתשלום.
אם אותו אדם שנשבע בבי"ד שיקר אז פשוט שעבר על איסור שבועת שקר.

רציתי לשאול האם עבר בכך גם על לאו של לא תענה ברעך עד שקר?
תודה רבה

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 6 שנים

שלום
א. לא ברור שאדם שנשבע בבי"ד עבר על לא דאורייתא של שבועת שקר, אם הוא נשבע שלא בשם ה', יש אומרים שיש כאן איסור אבל לא עבר על לא תשבעו בשמי לשקר, ויש אומרים שמדין ידות שייך גם איסור תורה ולוקה. [ע' שו"ע יו"ד סי' רלז ובנו"כ].
ב. לאו של לא תענה וכו' אינו שייך בנשבע לשקר, אלא במעיד שקר, כמ"ש הרמב"ם בספר המצוות מצות לא תעשה רפה
"והמצוה הרפ"ה היא שהזהירנו מהעיד עדות שקר והוא אמרו ית' (יתרו) לא תענה ברעך עד שקר. וכבר נכפל זה במקום אחר ובלשון אחר ואמר (ואתחנן) עד שוא. והעובר על לאו זה כבר גזרה עליו התורה עונש (שופטי' יט יט, מ"ע קפ) ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. ולשון מכילתא לא תענה ברעך זו אזהרה לעדים זוממין. ובזה הלאו גם כן מלקות כמו שהתבאר בסוף מכות ושם התבאר דין מצוה זו":

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

10 + 19 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות