שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההסרת המונע בשבת – נחשב לפעולה?
עידן asked 2 שנים ago

בס"ד
שלום לרב!
שלט של מזגן המכוון ע"י טיימר להידלק בעוד חצי שעה אך העינית שלו מוסתרת ע"י כיסא או חפץ כל שהוא, האם יהיה מותר להזיז את הכיסא בכדי שתתאפשר הדלקת המזגן בעוד כמה רגעים? (אם המזגן לא קולט את העינית הוא לא יידלק).

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

לעידן שלום,

הפעלת מעגל חשמלי על ידי "הסרת המונע" [-כאן – הכסא] נחשבת לאיסור, וגם אם לא איסור תורה, איסור דרבנן על כל פנים. כך נוקטים האחרונים, שפעולה זו נקראת "כוחו" ולכן היא אסורה.

מה שיש לדון במקרה שלך, היות וגם לאחר הסרת המונע המכשיר ייכנס לפעולה רק בעוד זמן – על פי הטיימר, וזה לכאורה מיקל את הענין.

אלא שיש לבדוק טכנית – ואני חושש שלמעשה – השלט שולח אותות כבר בעת הסרת המונע, ולא רק בעת שהוא נכנס לפעולה, ואז ממילא יוצא שברגע זה שהסרת את הכסא נפעלה פעולה חשמלית אסורה, הקשר בין השלט למזגן.

ולכן נראה שיש להמנע, אלא אם כן יוכח שלא נפעלת שום פעולה בעת יצירת קשר בין המזגן לשלט, שאז כפי שאמרתי יהיה מקום להקל בזה.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

3 + 1 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב